Jeden duch i jedno serce

  • I czyt. Dz 4,32-37
  • Psalm 93
  • Ewang. J 3,7b-15

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.
Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał,
ale wszystko mieli wspólne.