Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa (JRR) jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych i jako kościelna wspólnota religijna budowana jest na żywej wierze, w oparciu o szczególny kult Błogosławionej Bogarodzicy Maryi.

Apostolat JRR polega na szerzeniu misji sanktuarium narodowego na Jasnej Górze w Polsce i na świecie poprzez modlitwę różańcową. To wszystko, co stanowi duchową treść Jasnej Góry i wpisuje się w jej historię i współczesność, jest zarazem posłannictwem JRR niesionym w prywatnej i wspólnotowej modlitwie oraz w świadectwie wiary do własnych rodzin, parafii i środowisk.

Jasnogórska Rodzina Różańcowa bierze swój początek z Bractwa Różańcowego, erygowanego na Jasnej Górze w 1610 r. Gromadząc w swych szeregach wiernych wszystkich warstw społecznych, duchownych i świeckich, obejmowało swym zasięgiem teren całej Rzeczypospolitej. Inspiracją do odnowy apostolstwa modlitwy różańcowej stało się wezwanie ks. Prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, zatroskanego o losy Kościoła i współczesnego człowieka: "Modlitwą różańcową powiążcie wszystkie Wasze serca, by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego, pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskiej".

W Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, 26 sierpnia 1970 r., Jasnogórska Rodzina Różańcowa otrzymała błogosławieństwo pasterskie, a 5 sierpnia 1974 r., została prawnie ustanowiona i zatwierdzona przez Ks. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1997 r. papież Jan Paweł II podpisał statut JRR. Obecnie JRR liczy ponad 11 milionów członków.

  Zadania Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:
 1. Codzienne odmawianie i rozważanie przynajmniej jednej tajemnicy Różańca św., w wolnym czasie więcej.
 2. Modlitwa różańcowa w intencji Ojca św., księży biskupów i kapłanów, za Kościół, a szczególnie o nawrócenie grzeszników, pokój między narodami oraz za wszystkich członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
 3. Częste przystępowanie do Sakramentów św. W każdą niedzielę i święta uczestnictwo we Mszy św.
 4. Pomoc biednym i potrzebującym pomocy.
 5. Odwiedzanie chorych i cierpiących. Współpraca w apostolstwie różańcowym z duszpasterzami parafii.
 6. Czynny udział każdego roku w rekolekcjach na Jasnej Górze, które odbywają się przez trzy dni przed pierwszą niedzielą października (czwartek, piątek, sobota); rozpoczęcie w czwartek o godz. 9:00 w Bazylice, zakończenie w niedzielę przed Szczytem o godzinie 11:00 na Mszy św. Pontyfikalnej.
  Przywileje Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej:
 1. Wraz z dyplomem przyjęcia do Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej, założonej dnia 6 stycznia 1968 r., otrzymujemy Błogosławieństwo Ojca św. z odpustem zupełnym na godzinę śmierci.
 2. Za odmówienie w kościele przed Najświętszym Sakramentem jednej części różańca, członkowie JRR uzyskują odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 3. Codziennie odprawiane są Msze św. wieczyste o godz. 7:00 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Częstochowskiej za wszystkich członków żywych i zmarłych Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
 4. Udział w owocach modlitw i zasług całej Rodziny Różańcowej.

Na podstawie: jrr.jasnagora.pl