Jak źródło wody

Modląc się, powiedzieliśmy Panu Bogu o wielu potrzebnych nam rzeczach i On nas wysłuchał. Dlatego dał nam Maryję jako naszą Matkę, aby Ona wprowadziła ciepło tam, gdzie jest zimno; współczucie tam, gdzie jest odrzucenie; pojednanie tam, gdzie jest oddalenie; wiarę tam, gdzie jest nieufność; miłość tam, gdzie się cierpi skutki nienawiści lub obojętności.

Maryja może nam dać te wszystkie dobre i tak upragnione owoce. Idźmy do Maryi tak, jak idziemy do źródła wody, gdy odczuwamy pragnienie!

Pani nasza z Nazaretu, obdarz nas umiejętnością cieszenia się z małych rzeczy spełnianych z miłością, w nadziei na lepszy świat, zawsze w wierności nowej łasce Bożej.