Jak Rodzina z Nazaretu

W szczęśliwej Rodzinie w Nazarecie: Jezusa, Maryi i Józefa, każdy pełnił swoją funkcję i swoje obowiązki. Maryja była troskliwą małżonką, towarzyszyła świętemu Józefowi w pracy i w niedostatku, w ucieczce do Egiptu i we wszystkich sytuacjach Świętej Rodziny.

Maryja była Matką czułą i serdeczną, umiejącą opiekować się swoim Synem i zapobiegać wszystkim pilnym potrzebom.

W tej Rodzinie wszyscy byli dla wszystkich. Cała Trójka żyła dla całej Trójki.

Maryjo, niech nasze rodziny staną się podobne do Twojej Rodziny w Nazarecie!