Jak Ona Go miłowała

Musimy dążyć do tego,
byśmy Pana Jezusa miłowali, jak Ona Go miłowała.
By nasza miłość doszła do tego szczytu,
by była miłością samej Niepokalanej.
To jest szczyt miłości i do tego szczytu dążyć musimy.
Musimy zdobyć cały świat dla tej miłości,
skierować go do zdobycia tego szczytu.

św. Maksymilian Maria Kolbe