Jak miłował Ją Jezus

Chrystus pragnie, abyśmy w pełni żyli Jego życiem. Tak, jak to mówi św. Paweł, jesteśmy zaproszeni do osiągnięcia pełni dojrzałości w Chrystusie.

Chrystus także pragnie, abyśmy doświadczyli synowskiej czci w stosunku do Maryi i doszli do miłowania Jego Matki i naszej Matki w taki sposób, jak On Ją miłował.

Nie zadowalaj się miłowaniem Maryi tylko swoim sercem, zacznij Ją miłować Sercem Jej Syna, Jezusa - Jego uczuciami.

Panno Maryjo, Służebnico Pana, pragnę być Twoim niewolnikiem i być nim z miłości.