Jak dzieci

 Uczniowie powinni być jak dzieci, powinni wyrzucić ze swego serca ambicje i zazdrość, które prowadzą do pożądania niepotrzebnych zaszczytnych stanowisk. Najbardziej pokorny będzie "największy w oczach Ojca", gdyż mało znaczy stanowisko, jakie zajmuje i rola, jaką spełnia we wspólnocie.

znaczenie powiedzenia: "Stać się jako dzieci" zawiera w sobie pokorę i szczerość serca, co zasadniczo polega na "umniejszaniu się", a nie chęci zajmowania zaszczytnych i kierowniczych stanowisk. Powyższa nauka Pana Jezusa była wynikiem sytuacji sprowokowanej przez Apostołów, którzy dyskutowali o tym, kto z nich będzie największy w Jego Królestwie.