Jak dzieci do matki

Starajmy się coraz bardziej pogłębiać miłość do Niepokalanej
i do Niej ustawicznie się zwracać jak dzieci do matki.

św. Maksymilian Maria Kolbe