Istota miłości

Istota miłości Bożej polega wyłącznie na pełnieniu woli Bożej w każdej chwili.
Im zaś trudniejsze będzie to pełnienie,
im więcej będzie wstrętu i odrazy,
tym większe będzie okazanie miłości.
Ale nawet te trudności nie należą do istoty.
I bez nich też może być równa miłość.
Służą one tylko do okazania tej miłości.

św. Maksymilian Maria Kolbe