Intymność Serca Maryi

Na niektórych obrazach przedstawia się Maryję z promiennym Sercem i ze złożonymi rękami, jakby strzegącymi najgłębszej intymności Jej Serca, tajemnicy obecności Trójcy Świętej.

Maryja jest najpiękniejszą świątynią zamieszkaną przez Ducha Świętego i w ten sposób uczy nas, jakim powinno być nasze życie. Musimy żyć w intymności z Bogiem, nawet wśród burzliwych okoliczności współczesnego życia. Trzeba strzec pilnie obecności Boga w Trójcy Jedynego, który żyje w nas dzięki łasce i Jego życie staje się naszym życiem.

Nigdy nie zapominaj, że dzięki łasce stałeś się świątynią Boga Żywego-Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Matko Kościoła, poprzez fakt bycia Matką Bożą, poprzez Twoje macierzyństwo i obwołanie Cię Matką przez Twoje dzieci, niech nigdy nie zapominamy, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego.