Intymne tajemnice Serca Maryi

Maryja nosiła w swoim Sercu bardzo intymne tajemnice: tajemnicę swojej świętości, tajemnicę swego Bożego Macierzyństwa, tajemnicę nadzwyczajnych przywilejów, udzielonych Jej przez Boga, tajemnicę dziewiczości, całkowitego i wieczystego poświęcenia się Bogu. Te tajemnice Maryja przechowywała w Sercu i cieszyła się nimi w głębi swojej duszy.

Dzięki łasce Bożej, ty także masz Boga w głębi swojej duszy. Strzeż Go pilnie! Staraj się o Jego obecność nieustannie! Ciesz się Nim radością bez granic!

Panno, która zachowywałaś Słowo Boże w swoim Sercu, spraw, niech i ja to czynię z należytym szacunkiem.