Idźmy do Jezusa

 Idźmy do Jezusa, bo w Nim spotkamy to wszystko, czego pragnie nasze serce! Tylko w Nim znajdziemy pokój, uspokojenie i tak bardzo upragnione bezpieczeństwo.

Kto może byc lepszym Nauczycielem niż On? Kto ma przesłanie bardziej prawdziwe i święte niż przesłanie Jezusowe? Nie pozwól, aby słowa twojego Nauczyciela, którym jest Jezus Chrystus, padały w próżnię. On rozsiewał swoje słowo, lecz każde Jego słowo jest jak ptak, który szuka odpowiedniej gałęzi do zbudowania gniazda. Każde słowo Jezusa szuka serca, które może je przyjąć.

Zastosować się w życiu do słów Jezusa.... Nie wystarczy słuchać Słowa Bożego, przyjmować je, napełnić się nim. To wszystko powinieneś czynić w porządku praktycznym.