Gwiazda ewangelizacji

Ojciec Święty Paweł VI nazwał Maryję Pannę "Gwiazdą ewangelizacji", ponieważ ewangelizacja potrzebuje światła, które orientuje i oświetla drogę.

Jeśli ewangelizacja ma na celu ukazanie Jezusa, Maryja była pierwszą Ewangelizatorką, ponieważ ukazała Ona Jezusa pasterzom w Betlejem, a następnie Mędrcom ze Wschodu, później Apostołom i pierwszym uczniom Jezusa.

Ona towarzyszy obecnie misjonarzom głoszącym Ewangelię po całym świecie, dając im siłę i entuzjazm, udzielając im także potrzebnych sił fizycznych. Ona przewodniczy w pracach ewangelizacyjnych Kościoła, ożywia wspólnoty chrześcijańskie. Ludzie wierzący kierują się do Niej i otrzymują stosowną pomoc.

Matko, nie dozwól, abym kiedykolwiek o Tobie zapomniała, ale gdybym nawet zapomniała, wtedy Ty nie zapominaj o mnie.