Gwarancja

Ten tylko przejdzie dobrze przez życie,
kto do Niej ustawicznie się zwraca.

Tylko w Niej jest gwarancja
naszego wytrwania i uświęcenia.

św. Maksymilian Maria Kolbe