Gotowość słuchania

 Jezus spędzał swoje noce na modlitwie, na rozmowie ze swoim Ojcem, chociaż miał On specjalną i jedyną w swoim rodzaju łączność z Nim.

Dlaczego ty bardziej lubisz mówić niż się modlić? Dlaczego przesuwasz modlitwę na drugi lub na trzeci plan?

Lubimy bardzo dużo mówić i nie czujemy przyjemności w milczeniu. Sądzimy, że modlitwa polega na mówieniu, nawet tak ją zwykle definiujemy i nie jest to zupełnie nieprawdziwe.

Lecz lepszą modlitwą jest nie tyle mówienie do Boga, co postawa gotowości słuchania tego, co On mówi do nas.