Gotowość serca

Maryja zachowywała milczenie w swoim Sercu, aby jak najlepiej słyszeć Słowo Boże. Archanioł znajduje Ją w pomieszczeniu, w milczeniu, w głębokim skupieniu na modlitwie kontemplacyjnej, pozwalającej na działanie Ducha Świętego.

My natomiast postępujemy wprost przeciwnie, ciągle mówimy, ciągle się poruszamy, rozwijamy aktywność, ale tylko zewnętrzną, poza nami. Interesujemy się życiem innych, ale nie własnym. Żyjemy życiem uszu, oczu, języka, rąk i nóg, niespokojni, ciągle w ruchu.

Powinniśmy wydzielić sobie każdego dnia pewną ilość czasu i odpowiednie miejsce na ciszę i na refleksję, na skupienie się w sobie, na modlitwę i kontemplację, aby mogło owocować Słowo Boże w nas.

Panie, naucz nas gotowości serca na słuchanie Twojego słowa, na wzór Twojej Matki.