Godność Maryi

 "I odtąd nazywać mnie będą szczęśliwą wszystkie narody". Dzięki tej wielkiej godności Maryi, do jakiej została wyniesiona, będzie nazywana błogosławioną "przez wszystkie pokolenia". W rzeczywistości wszystkie narody chrześcijańskie, wszystkich czasów wyśpiewują chwałę tej pokornej Panienki, która została powołana, aby być Matką Boga.

"Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". Panna z Nazaretu odpowiedziała Bogu na Jego plan swoim "tak" i po tej odpowiedzi, Słowo stało się Człowiekiem.