Głosić Chrystusa

 Głoszenie Chrystusa, przepowiadanie, ukazywanie Go, nauczanie o Chrystusie... Ten głos rozchodzący się na wszystkie strony świata "w porę i nie w porę" - jak mówi św. Paweł - przypomina, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem, że tylko w Nim możemy mieć nadzieję i że ta nadzieja w Nim pokładana, jest nadzieją pewną i uzasadnioną. Wykorzystanie wszystkich możliwości, aby rozproszyć otaczające nas ciemności światłem Chrystusowym, to przedstawianie wszystkim, nie tyle systemu filozoficznego, politycznego czy społecznego, co Osoby, która jest Drogą, Prawdą i Życiem: Chrystusa, w którym - jako jedynym - znajduje się wyjaśnienie wszystkich problemów i w którym ukazane są drogi do rozwiązywania wszystkich sytuacji ucisku, niesprawiedliwości i nędzy przygniatających współczesny świat.

To jest przepowiadanie zbawienia, przepowiadanie "kerygmatyczne". To jest zapalanie pochodni oświetlającej drogę człowiekowi i światu. To jest ukazanie światu, że "debatuje" na ciemnym horyzoncie bez wyjścia, ale... jest jeszcze nadzieja, jeszcze nie wszystko zostało stracone! A jeśli człowiek i dzisiejszy świat czują się "rozczarowani", to dlatego, że jeszcze nie udali się do jedynego, który jest w stanie uleczyć ich dolegliwości.

To zasadnicze orędzie wiary, ewangelizacja świata, stanowi sens bycia chrześcijaninem. Ewangelizacja to zapoznawanie z Ewangelią, z Dobrą Nowiną, że Jezus Chrystus przyszedł, aby być z nami i chciał pozostać z nami, ponieważ chce nas zbawić.