Fundament doskonałości

Wszystkie cnoty Matki Bożej są źródłem doskonałości, ale fundamentem wszystkich doskonałości była Jej dziewiczość.

Nadprzyrodzone dziewictwo, anielska cnota u Matki Bożej robiła wrażenie niespotykanej doskonałości, a dziewictwo wewnętrzne rozwijało się w Niej z nieporównywalną skromnością i łagodnością.

Łaska Boża, źródło doskonałości nadprzyrodzonej, istniało u Maryi w takim stopniu, w jakim nie miało go żadne inne stworzenie.

Panno, która uwierzyłaś Słowu Bożemu, spraw, niech nie tylko poznaję Słowo Boże, ale przyjmuję je do serca.