Forma MI

Formą, czyli tym, co łączy członków do osiągnięcia celu i co stanowi istotę każdego stowarzyszenia, jest w MI oddanie się całkowite, bezgranicznie Najświętszej Maryi Pannie Niepokalanej, aby raczyła w nas i przez nas wykonać to, co o Niej jest napisane: "Ipsa conteret caput tuum" i "Cunctas haereses sola interemisti in universo mundo".

św. Maksymilian Maria Kolbe