Focolari - Dzieło Maryi

Ruch "Focolari" został zainicjowany przez nauczycielkę Chiarę Lubich (ur. 1920) w 1943 r. w Trydencie. Realizuje testament Jezusa: "Aby wszyscy byli jedno". Wyprasza dar jedności w rodzinach, życiu społecznym, wśród młodych, w parafiach, seminariach, diecezjach, zakonach, angażuje się w dialog ekumeniczny.

Sercem ruchu i jego podstawową strukturą są męskie i żeńskie wspólnoty życia konsekrowanego, zwane "focolare", wzorujące się na Najświętszej Rodzinie z Nazaretu.

Fokolaryni mogą wybrać życie konsekrowane (pracują zawodowo, tworzą kilkuosobowe wspólnoty) lub pozostawać w rodzinach (wolontariusze). Są też księża fokolaryni pracujący w diecezjach lub posługujący wspólnotom.

Wszyscy członkowie Dzieła Maryi objęci są ciągłą formacją, dzięki której wprowadzają Ewangelię w życie codzienne. Formacja - osobista i wspólnotowa - jest prowadzona podczas dni skupienia i spotkań.

Do Polski Dzieło Maryi dotarło w latach sześćdziesiątych z NRD. Dwoje Włochów - lekarka Anna Fratta i anestezjolog Roberto Saltini - zapoczątkowali w latach siedemdziesiątych pierwszą żeńską i męską wspólnotę konsekrowanych w Polsce.

Z Dziełem Maryi utrzymuje kontakt ok. 7 mln osób w 182 krajach na wszystkich kontynentach. W Polsce kontakt z Dziełem utrzymuje ok. 4,5 tys. osób.

Więcej informacji: http://www.focolare.org.pl

Adresy:

Centrum Gałęzi Żeńskiej Ruchu Focolari
08-470 Wilga, Trzcianka 82
tel. 025/68 141 26
e-mail: czffiore@rubikon.pl

Centrum Gałęzi Męskiej Ruchu Focolari
08-470 Wilga, Trzcianka 82
tel. 025/68 141 24
e-mail: fiorerosa@rubikon.pl