Ferment dla świata

Chrystus wzywa cię do tego, abyś w swoim życiu był fermentem powodującym wzrost ciasta chlebowego, aby było użyteczne do wytworzenia chleba potrzebnego do zaspokojenia głodu dzisiejszego świata.

Funkcja i misja osobista Maryi jest głównie macierzyńska: uczynić możliwym życie Chrystusa w nas. Jako nasza Matka sprawia, że z każdym dniem możemy żyć lepiej i pełniej.

Maryjo, niech przekazujemy innym ludziom Boże życie i stajemy się "fermentem" dobra dla ludzi.