Ewangeliczny instynkt Kościoła

"Ludzie wierni Chrystusowi uznają w Kościele rodzinę, która ma za matkę - Matkę Bożą. W Niej Kościół potwierdza swój ewangeliczny instynkt, według którego Maryja jest doskonałym wzorem chrześcijanina oraz idealnym obrazem Kościoła".

"Kościół osiągnął w Maryi doskonałość" (KK 65). "Matka Jezusowa, jak w niebie doznaje już chwały, co do ciała i duszy będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie dzień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy" (KK 68).

Maryjo, znaku pewnej nadziei i pociecho Ludu pielgrzymującego, nie pozwól, abym ustawała w pogłębianiu spraw Bożych.