Element jedności

Gdy Duch Święty zstępuje na Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy, znajdują się oni zgromadzeni wokół Maryi. Wszyscy, czekając na zbawienie razem z Maryją, stanowili jakby jedno grono, złączone i przeniknięte Bogiem. Stanowili jakby ziarna kłosa, przeznaczone na uformowanie hostii dla Eucharystii.

Maryja stanowiła element spójności, utrzymywała ziarna razem, aby się nie rozpierzchły. Dzisiaj, tak jak dawniej, Maryja stanowi element jedności. Nie oddalaj się od Niej, a nie oddalisz się od twoich braci.Będziesz kontynuował formowanie się tego grona i tego kłosa, w których znajdziesz zbawienie.

Matko, nie pozwól nam planować nic bez realizacji, głosić czegoś bez praktykowania, odmawiać pobożne teksty bez ducha modlitwy