Dziewica woli Bożej

Przypatrz się życiu Maryi. Ona nigdy się nie skarżyła, że Jej Boski Syn musiał narodzić się w skalnej grocie i być położonym w żłóbku na sianie, ani z tego powodu, że musiała żyć jako jedna z najbiedniejszych niewiast Izraela. Nie skarżyła się widząc swego Syna prześladowanego przez władze, skazanego na śmierć, ukrzyżowanego dla zbawienia ludzi.

Maryja przyjęła w pełni Boży plan, chociaż było to dla Niej bolesne i upokarzające. Akceptujmy wolę Bożą we wszystkim!

Pani i Matko nasza, naucz nas modlić się sercem: "Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi".