Dziewica Maryja

Dziewica Maryja, "nasza Pani słowa tak", przez swoją pozytywną odpowiedź i poświęcenie, anulowała i wymazała odpowiedź negatywną, która stanowiła przeszkodę w relacjach pomiędzy Bogiem i ludzkością.

Każdy popełniany grzech jest powtórzeniem negatywnej odpowiedzi w stosunku do Boga. Kiedy żałujesz swego czynu i powracasz do Boga, powtarzasz swoje "tak", na wzór Maryi.

Święta Maryjo, słodyczy nasza, niech zawsze jawi się na naszych ustach i w naszym sercu odpowiedź Bogu: "tak".