Dziękujemy za Maryję

Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją dobroć, że nam dałeś za Matkę, Najświętszą Maryję Pannę, swoją własną Matkę.

Dziękujemy, że dałeś nam w Niej źródło łaski, odpuszczenie i przebaczenie wszystkich naszych win, światło dla naszych dusz i pogodną nadzieję dla naszych serc.

Dziękujemy Ci, Panie, za tak troskliwą Matkę, która dla nas wszystkich stara się o zbawienie. Składamy Ci dzięki, że stworzyłeś Ją tak wielką i tak cudowną; dzięki za Jej czyste i Niepokalane Serce.

Matko, prosimy Cię, niech Twoja dobroć ożywi nasze powołanie do chrześcijańskiego życia w nieustannym dziękczynieniu.