Dziecko Boże

Dostrzegać w każdym człowieku godność ludzkiej osoby, z wszystkimi przymiotami odnośnie do równości i praw, jest czymś chrześcijańskim i nie można tego stracić z pola widzenia. Ale my musimy iść jeszcze dalej... Musimy widzieć w człowieku dziecko Boże. Dziecko Boże, być może oddalone od Ojca, może nie pamiętać o Nim, może być nawet nieprzyjazne wobec Niego. Ale - cokolwiek by nie powiedzieć - jest to zawsze dziecko Boże!