Dzieci Maryi

Żadna inna rzeczywistość nie może w nas rodzić tak wielkiej i tak trwałej radości, jak świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi i dziećmi Maryi. Świadomość, że nie jesteśmy sierotami: że mamy Ojca, którym jest Bóg i Matkę, którą jest Maryja.

Wspomnienie matki zawsze jest uspokajające i uśmierzające. Tym bardziej, jeśli tą Matką jest Maryja, pokój ogarnia naszą duszę, uśmiech wykwita na naszych ustach i radość przenika nasze życie.

Myśl często o Maryi. Niech Ona będzie obecna we wszystkich momentach twojego życia. Wzywaj Ją przede wszystkim w okolicznościach najtrudniejszych i niebezpiecznych; uciekaj się do Niej w pokusach. Jeśli idziesz z Nią, nie zginiesz.

Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, nigdy i nikt nie mógł Cię pozdrowić w sposób tak niezwykły, jak to uczynił pewnego dnia Archanioł: "Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna".