Dzban serca

W tradycji izraelskiej strumienie wody były symbolem życia, jakiego Bóg udziela swemu ludowi, szczególnie w czasach mesjańskich, zapowiadanych przez proroków.

Gdy Maryja szła do źródła niosąc dzban, aby go napełnić zimną wodą, prowadziła Dziecię Jezus, rozmyślając być może nad tym tematem, tak drogim Jej ludowi. Możemy sobie nawet wyobrazić, że go komentowała ze swoim Synkiem.

Wraz z upływem lat Maryja widziała napełnianie wszystkiego przez tę Wodę Życia, która wypływała z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa, tajemnicy paschalnej Nowego Przymierza i wypełnianie się symboli i zapowiedzi proroków względem Jej życia.

Pani nasza z Nazaretu, napełnij dzban naszego serca wodą nowego życia, która wypływa z tajemnicy paschalnej Chrystusa.