Duch wiary

Niewielu chrześcijan przestudiowało głębię wiary i w ten sposób przekonało się, że gdy wiara jest autentyczna i osiąga doskonałość, przemienia się w miłość.

Kto naprawdę kocha, osiąga doskonałość w wierze; ten, kto wierzy naprawdę, dochodzi do miłości wielkodusznej.

Jeśli Maryja była doskonała w swojej wierze, jeśli była Panną wsławioną jako wierząca, to właśnie dlatego, że kochała ze wszystkich sił swojej natury, każdym biciem swojego Serca.

Jeśli nie masz wystarczającego ducha wiary, zbadaj, jaka jest twoja miłość. Jeśli nie nmiłujesz tak, jak powinieneś miłować, zbadaj, czy twoja wiara jest teologiczna. Wiara i miłość są siostrami, które zawsze idą w parze.

Matko, która troszczysz się o nasze zbawienie, spraw, aby moja wiara ujawniała się w miłości, a miłość niech umacnia moją wiarę.