Duch wewnętrzny

Gdy rzeczy zewnętrzne nie odpowiadają prawdziwemu duchowi wewnętrznemu, wtedy nie mają one sensu. Ale kiedy to, co jest "zewnętrzne" stanowi manifestację wywołaną przez żywotność wewnętrzną, wtedy to "zewnętrzne" przez swoje widoczne objawy jest czymś pięknym i godnym, ponieważ jest "czymś" z życia.

To właśnie serce powinno być w ustawicznej komunii z Jezusem, serce ze swym uczuciem i przywiązaniem, serce ze swoim oddaniem i hojnością, serce ze swoją szczerością i głębią swej miłości.