Duch Święty prowadzi

Duch Boży nauczył nas nazywać Boga "Ojcem". W głębi naszej istoty tenże sam Duch poprzez swoje wewnętrzne natchnienia porusza nas i zachęca do nazywania Maryi "Matką".

Nie sprzeciwiajmy się impulsom i poruszeniom Ducha Świętego działającego w nas. Pozwólmy się uświęcać przez Niego i w taki sposób, w jaki On zechce - mając Boga jako Ojca Niebieskiego, a Maryję jako Matkę - miłując Ich jako takich.

Panno pełna pobożności, daru Ducha Świętego, udziel nam tego daru, abyśmy odkrywali Ojca w Bogu i Matkę w Maryi.