Duch miłości

Jeśli patrzymy na Maryję czysto po ludzku, nie znajdziemy w Niej nic nadzwyczajnego. Ona uświęciła się nie przez to, co czyniła, a raczej poprzez ducha miłości, w jakim wszystko realizowała.

Maryja wykonywała te wszystkie obowiązki, jakie wykonywały wszystkie kobiety w Izraelu tamtych czasów. Wielu dokonało rzeczy wielkich w oczach ludzi, lecz duch miłości, jaki Ona wkładała w swoje sprawy przewyższał wszystkich, którzy żyli razem z Maryją w Nazarecie.

Jeśli ty jesteś wyznaczony do wykonywania obowiązków, które zwracają uwagę twego otoczenia, przez to samo nie jesteś zwolniony ze świętości, ponieważ we wszystkie sprawy powinieneś wkładać miłość, dużo miłości i tylko miłość.

Matko Apostołów, którym przekazałaś ducha Twojego Syna, spraw, abyśmy wszyscy pozostawali zjednoczeni na modlitwie razem z Tobą.