Duch maryjny

Jezus nakazuje nam miłować bliźniego tak, jak On nas umiłował. Czciciel Maryi także powinien kochać bliźniego tak, jak Maryja to czyniła.

Nie wystarczy więc, wypełnić zwyczajnie przykazanie miłości. Należy je wypełnić na wzór Najświętszej Maryi, kochać tak, jak Ona kochała i kochać z taką samą czystością uczuć, z taką samą szczerością i taką samą czułością miłości.

Jakżeż zmieniłby się świat, gdybyśmy tak postępowali. Jakże pomoglibyśmy w tym, aby ta zmiana zrealizowała się przez Maryję. To jest nasza odpowiedzialność i nasz obowiązek. Maryja nie dokona tego sama, ale za naszym pośrednictwem. Bądźmy sprawnymi narzędziami w Jej rękach i przekazujmy innym ducha maryjnego!

Matko dobrej rady, prowadź nas w naszym życiu i daj nam poznać wolę Bożą.