Duch i życie chrześcijan

Jeśli jesteśmy opuszczeni, gdzie się schronimy? Ty jesteś duchem i życiem chrześcijan. Tak jak oddech stanowi dowód, że nasze ciało posiada energię życia, tak Twoje Imię nieustannie i w różny sposób, w każdym czasie i miejscu, wymawiane ustami Twoich czcicieli, jest dla nas nie tylko dowodem, ale i źródłem życia, radości i pomocy. św. German

Święta Maryjo, radości Boga, spraw, niech nauczę rozkoszować się świadomością, że jestem miłowany przez Boga.