Droga prowadząca do Jezusa

Nie zapominajmy, że aby dojść do Jezusa Chrystusa, nie znajdziemy ani lepszej, ani bezpieczniejszej, ani łatwiejszej, szybszej czy skuteczniejszej drogi, niż Maryja Najświętsza.

Kto chce dojść do Jezusa, niech się skieruje do Maryi. Ona jest najbardziej zainteresowana tym, abyśmy przyszli do Jezusa i Ona nas poprowadzi za rękę do swojego Boskiego Syna, a przez Niego - do Ojca Niebieskiego.

Jeśli Jezus powiedział, że On jest drogą prowadzącą do Ojca, możemy śmiało twierdzić, że Maryja jest drogą prowadzącą do Jezusa.

Pani nasza, prowadź nasz marsz pielgrzymów i naucz nas odnajdywać na rozstajach naszych dróg życia, miłość do Ojca, łaskę Jezusa Chrystusa i obecność Ducha Świętego.