Droga łaski

"Każda łaska przekazywana ludziom na tym świecie jest przekazywana w potrójnej misji: przechodzi od Ojca do Chrystusa, od Chrystusa do Maryi i od Maryi do nas.

W rzeczywistości, od chwili gdy Maryja poczęła w swoim przeczystym łonie Syna Bożego, cieszyła się pewnym rodzajem władzy, odnośnie do wszystkich darów Ducha Świętego" (św. Bernardyn ze Sieny).

Panno, Ogrodzie Boży, spraw, niech w sercu moim także wyrastają dzieła upodobania Bożego.