Droga do Syna

Nie usiłujmy iść do Jezusa inną drogą, niż tą, którą On przyszedł do nas. Jezus powiedział: "Ja jestem prawdziwą Drogą do Ojca". Maryja może słusznie powiedzieć: "Ja jestem prawdziwą drogą do Mojego Syna".

Maryja nie jest celem drogi, tylko drogą do Jezusa Chrystusa ("Przez Maryję do Jezusa"). I Jezus Chrystus poucza nas, że On jest Drogą do Ojca.

Jeśli wybierzemy dobrą drogę, dojdziemy do celu. Maryja jest drogą, którą postępują wszyscy dobrzy chrześcijanie w wędrówce do Ojca. Nie starajmy się odkrywać czegoś, co już jest odkryte i to nie przez kogo innego, tylko przez Boga.

Maryjo, Ty znasz drogę do Jezusa Chrystusa; pomóż nam zbliżyć się do Niego. Wiemy, że trzymając się Twej ręki, nie możemy zginąć.