Droga do Niepokalanej

Aby podtrzymać i postępować w oddaniu się Niepokalanej,
trzeba sobie ustawicznie odświeżać te prawdy
i ten nasz stosunek do Niepokalanej,
czy to z książki odpowiedniej, czy z rozmyślania itp.

Ale najwięcej to podyktuje sama Niepokalana
w pokornej modlitwie.

św. Maksymilian Maria Kolbe