Doskonała od poczęcia

Chociaż Dziewica Niepokalana była święta i doskonała od swego poczęcia, bardziej święta niż wszyscy święci wzięci razem od pierwszego momentu ich życia, niemniej mogła wzrastać i faktycznie wzrastała w łasce i świętości w każdym momencie swojego życia.

Łaska powiększa cnoty i zdolność duszy, dzięki czemu - jeśli bardziej uczestniczymy w miłości Bożej - stajemy się bardziej otwarci na Jego działanie. Dlatego Maryja, pomimo swojej początkowej pełni łaski, mogła rozwijać coraz bardziej ten zasób świętości.

Nie wystarczy, abyś żył w łasce. Potrzeba, abyś rozwijał w sobie intensywność życia łaski.

Matko, która dla nas cierpiałaś, spraw, niech wzrasta w nas coraz bardziej miłość do Boga.