Dobroć serca

Panno wierna, Matko najmilsza, Panno łaskawa, tak wzywamy Najświętszą Maryję Pannę. Maryja jest cała piękna i jest samą dobrocią, słodyczą i łaskawością. Ona najlepiej naśladowała Jezusa w tym przykazaniu, jakie otrzymaliśmy od Niego: "Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem" (Mt 11,27).

Jakże potrzebujemy dobroci serca, słodyczy charakteru, łagodności w traktowaniu innych ludzi. Jakże inne byłoby życie, gdybyśmy wszyscy byli bardziej mili dla siebie nawzajem.

Maryjo, niech nigdy nie zapominamy, że słodycz stanowi część miłości