Dobra Matka

Syn, który przez cały dzień nie rozmawia ze swoją matką, nie może być uważany za dobrego syna. Maryja, nasza dobra Matka, jest ustawicznie u naszego boku, gotowa zawsze słuchać i spieszyć nam z pomocą.

Nie powinniśmy opuścić ani jednego dnia, nie kierując do Niej choćby przez parę minut modlitwy pozdrowienia. Powinniśmy rozmawiać z Nią i przedstawiać Jej nasze sprawy, prosząc o macierzyńską pomoc. Wyrażajmy Jej naszą miłość mówiąc, że czujemy się ogromnie szczęśliwi będąc Jej dziećmi oraz obiecując wierność na zawsze.

Niech Duch Chrystusowy ożywia nasze modlitwy i otworzy nas na Boga, jak to uczynił Maryi.