Dobra droga przez życie

Ten tylko przejdzie dobrze przez życie,
kto do Niej ustawicznie się zwraca.
Tylko w Niej jest gwarancja
naszego wytrwania i uświęcenia.

św. Maksymilian Maria Kolbe