Do dyspozycji Boga

Bóg podejmuje inicjatywę i wychodzi naprzeciw człowiekowi, aby go zbawić. Lecz Bóg nie zbawi człowieka bez jego współpracy. "Ten, który cię stworzył bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie" - mówił św. Augustyn.

Maryja widziała w Archaniele wysłańca Bożego i jego słowa zostały przez Nią przyjęte jako słowa samego Boga. Dlatego też Jej odpowiedź nie była skierowana do Archanioła, lecz do samego Boga, któremu poświęciła się bez zastrzeżeń.

Maryjo, naucz nas oddawać się do dyspozycji Boga i współpracować z Nim dla zbawienia naszego i naszych bliźnich.