Dla większej chwały Bożej

Pośród nauk, jakie pozostawił nam Jezus poprzez swoje cuda, powinniśmy rozważać o Jego skromności.Wiedział On, że to czego dokonał, było czymś cudownym i godnym największej pochwały i wdzięczności, jednakże nakazuje ich uczestnikom, aby o tym, co widzieli, nie rozgłaszali.

Naucz się tej pięknej lekcji skromności, jaką daje ci Jezus. Czyń dobrze z jednego motywu: dla większej chwały Bożej! Bądź zadowolony, że "widzi cię Ojciec Niebieski" i bądź przekonany, że wszystko, co w tobie jest dobre, wszystko to pochodzi od Boga. "Każde dobro i wszelki dar doskonały przychodzą do nas z góry od Ojca światłości" (Jk 1,17). Bez Bożej pomocy nic nie moglibyśmy uczynić. "Beze Mnie nic uczynić nie możecie" (J 15,5).