Dla wieczności

 Niektórzy święci zachęcali samych siebie do praktykowania cnót, powtarzając sobie następujące pytanie: Co mi to daje dla wieczności?".

Nie można zaniedbywać spraw doczesnych, ponieważ chrześcijanin zaniedbujący obowiązki doczesne, grzeszy w stosunku do swoich bliźnich; grzeszy przede wszystkim w stosunku do Boga i wystawia na niebezpieczeństwo swoje własne zbawienie.

Lecz musisz także pamiętać o tym, że sprawy doczesne bez wieczności nie mają sensu. To właśnie wiara, życie wiarą nadaje kierunek i rację bytu dla wszystkich rzeczy.