Czysta jak źródlana woda

Gdy Maryja udała się do świątyni, aby ofiarować Dziecię Jezus, swojego Syna, nie tylko Go ofiarowała Ojcu Niebieskiemu, ale także ofiarowała siebie na współpracownicę w zbawczym dziele swego Syna. Był to ten moment ofiarowania we Mszy, jaką Jezus rozpoczął w Betlejem.

Konsekracja nastąpiła później, na szczycie góry Kalwarii i tam także, w tym najważniejszym momencie Konsekracji, była obecna Maryja.

Nie wystarczy, abyśmy się ofiarowali Panu. Jest rzeczą właściwą, abyśmy doszli do naszej konsekracji Bogu i Jego sprawom!

Maryjo, o duszy czystej jak źródlana woda, wzmocnij moją konsekrację Bogu!