Czyny miłości

Prawdziwym czcicielom Maryi, wielu z nas, brakuje miłości, ale nie tej wyrażonej w słowach, lecz w czynach i życiu.

Jeśli kocha się naprawdę i bez udawania, ta miłość ma wpływ na całe życie. Miłość jest wynikiem tego, co się myśli i co się mówi, lub inaczej - jeśli wolisz - to, co się myśli i to, co się mówi, jest logiczną konsekwencją miłości.

Jeśli się kocha Maryję, mówi się, że się Ją kocha, czuje się naprawdę Jej cześć i Jej miłość, wtedy ta miłość jest autentyczna, szczera, prawdziwa, głęboka, życiowa.

Święta Maryjo, Matko wszystkich momentów mojego życia, naucz mnie uświęcać je, wypełniając pragnienie Ojca Niebieskiego.