Czynić dobrze

"Pełni podziwu mówili: wszystko uczynił dobrze; przywrócił głuchym słuch i niemym mowę".

Tak mówiono o Nauczycielu i tak też powinno się mówić o uczniu, którym ty jesteś: "wszystko czyni dobrze".

Czynić wszystko dobrze, nie tylko rzeczy najważniejsze w życiu, ale także rzeczy najprostsze. Doskonałość jest wynikiem wszystkich rzeczy prostych i małych, jakie wykonujemy każdego dnia. Naśladując Jezusa, rzeczy te powinniśmy czynić dobrze.